Omgaan met social media/privacy

In dit document treft u regels aan voor het omgaan met social media voor iedereen die bij de school is betrokken.
Ook in de groepen bespreken we dit protocol met de leerlingen.

protocol-social-mediaprotocol-social-media

Privacybeleid