Ons onderwijs

Algemeen

In ons onderwijs ontwikkelen leerkrachten en leerlingen zich voortdurend.

Met behulp van moderne methoden en het gebruik van digiborden en computers proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij.

Ook hier is onze missie belangrijk: ‘Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent’

Differentiatie in het onderwijs

In iedere groep wordt handelingsgerichtgewerkt in drie niveaus. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben kan er ook een eigen leerlijn aangehouden worden. We kijken naar de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Om dit goed in kaart te brengen zijn er gespreksavonden aan het begin van het schooljaar waarin de verwachtingen van ouders ( vanaf groep 6 komen de kinderen ook mee) wordt gevraagd.

Kraatsweken

Op onze school hebben we de zogenaamde ‘Kraatsweken’. In deze weken werken we aan bepaalde thema’s, zoals bv. de boekenweek; thematisch werken (groep 1 en 2); Schatkist (groep 3). Ook de aanvankelijk leesmethode KIM werkt ook met thema’s.

Regelmatig wordt er in deze weken groepsdoorbrekend gewerkt. Op allerlei manieren zijn we in deze ‘Kraatsweken’ op een andere manier bezig om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

PSZ

Wij hebben als school ook een peuterspeelzaal. Als u onze school bezoekt voor een kennismaking kunt u ook daar een kijkje nemen. Meer informatie vindt u  op www.peuterspeelzaaldebijenkorf.nl

Buitenschoolseopvang

In de oudbouw van onze school  links in het voorste gedeelt als u voor de school staat is  de BSO ‘Bijdehandjes’ gevestigd. Zij verzorgen voor onze school de buitenschoolseopvang na schooltijd en in de vakanties. ‘Bijdehandjes’ heeft een christelijke identiteit.

De eigen ingang van de BSO bevindt zich aan de kant van het fietsenhok.

Onderwijs

Een aantal zaken zijn erg belangrijk:

  • Hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen?
  • Hoe stemmen we ons onderwijs hier zo goed mogelijk op af?
  • Hoe krijgt dit organisatorisch in de klassen inhoud?

In de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u hier meer over lezen.

Schoolondersteuningsprofiel

In de bijgaande link kunt u ons schoolondersteuningsprofiel lezen. Kort ook wel SOP genoemd. Dit is een document wat nodig is om passend onderwijs goed vorm te geven.

Het SWV Rijn en Gelderse Vallei wil graag alle scholen uit ons samenwerkingsverband vergelijken. Door alle scholen is een vragenformulier ingevuld voor de start van een profiel. Zie schoolondersteuningsprofiel