Onze school

De School met de Bijbel ‘De Kraats’ biedt al 100 jaar lang uitstekend onderwijs vanuit een protestants-christelijke levenshouding. We maken onze identiteit concreet door te lezen uit de Bijbel en daarover te praten met elkaar, en door veel aandacht te besteden aan de christelijke feestdagen.

kraatschool-luchtfoto

Respect

In de dagelijkse omgang vinden we respect voor elkaar heel belangrijk. We zien elk kind als uniek schepsel van God en willen de ons toevertrouwde kinderen onderwijs bieden op hun eigen niveau. De intern begeleider en remedial teacher ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Wat biedt de school nog meer

Verder heeft de Kraatsschool onder andere het volgende te bieden:

  • Een enthousiast team en betrokken ouders.
  • Leerkrachten die iedere leerling zien.
  • Een veilig pedagogisch klimaat waarin veel aandacht is voor het groepsgevoel.
  • Een christelijke PSZ en BSO met een prachtige ruimte bínnen de school.
  • Moderne onderwijsmethoden.
  • Een mooie, landelijke omgeving.
  • Een eigen gymzaal en deelname aan allerlei sporttoernooien.

Ontdekken

We sluiten aan bij de ontwikkeling van elk kind door in de groepen leerstof in verschillende moeilijkheidsgraden aan te bieden. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dat. Kinderen die juist gebaat zijn bij meer uitdaging, mogen snel aan de gang en aan hen wordt verdieping aangeboden. In onze thematische lesweken – die we ‘kraatsweken’ hebben genoemd – geven we ruimte aan ontdekkend leren. In deze weken komen diverse vakken samen in de aangeboden thema’s en werken kinderen uit verschillende klassen samen. Zo leren kinderen van én met elkaar!