Praktische info

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit telefonisch doorgeven. Wilt u dit doen voordat de school begint. Tel. 0318-430203

Natuurlijk mag u mailen. Dit kan rechtstreeks naar de leerkracht of via directie@kraatsschool.nl

Jaarkalender

De jaarkalender en de bijlage van de jaarkalender krijgt u zodra uw kind op school komt.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is gratis. Maar voor extra activiteiten worden niet alle kosten door het Rijk vergoed. Daarom wordt op onze school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag is door de MR vastgesteld op € 37.50 per leerling voor dit cursusjaar.
Van dit bedrag worden diverse kosten betaald: o.a.de presentjes rond de feestdagen, de sportactiviteiten zoals schoolkorfbal, avondvierdaagse, activiteiten Kraatsweken, enz.

Klachtenregeling

Carpoolen

Veel ouders proberen samen te rijden naar onze school.
Heel vaak gaat dit spontaan. Er is ook een coördinator die u hierbij wilt helpen. Vraagt u hier op school naar.

Protocol Hoofdluis

Pestprotocol

We willen graag een veilige school bieden aan kinderen en leerkracht. Hiervoor zijn gedragsregels binnen de school opgesteld.
Richtlijnen hiervoor zijn te vinden in ons pestprotocol.

Zendingsprojecten

Elke maandagmorgen mag uw kind zendingsgeld meenemen. De opbrengst gaat naar een financiële adoptie van een kind in de derde wereld via “Woord en Daad” (zie foto in de hal van de school) en naar een nader te bepalen speciaal doel. Via ‘Het Kraatsjournaal’ worden u nadere bijzonderheden meegedeeld. Als de maandag een vrije dag is, staat het spaarvarken op dinsdagmorgen klaar.

Toezichthoudend Bestuur

Algemene Leden Vergadering Bestuur