Overlay hero

Aanmelden leerling

Aanmelden vanaf 2 jaar

Rond de tweede verjaardag van uw kind kunt u uw kind aanmelden op de basisschool. Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directeur. Maakt u gerust een afspraak voor meer informatie en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier.

Een leerling moet de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt om tot een basisschool te worden toegelaten. Voorafgaand aan de 4e verjaardag kan het kind in overleg met de leerkracht twee keer komen om te wennen. Meestal een morgen en een middag.

Informatie

Bij toelating van uw kind zult u worden geïnformeerd over de gang van zaken op school. Er wordt speciaal stilgestaan bij de identiteit van onze school. Alle kinderen doen mee aan de Bijbellessen, het zingen van christelijke liederen, het gebed en de activiteiten rondom de viering van christelijke feesten.