Overlay hero

Aanmelden leerling

Aanmelden vanaf 2 jaar

Zodra een kind in het tweede levensjaar is, kunt u het aanmelden op de basisschool. Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directeur. Maakt u gerust een afspraak voor meer informatie en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek, ontvangt u een aanmeldingsformulier.

Een leerling moet de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt om tot een basisschool te worden toegelaten. Voorafgaand aan de 4e verjaardag kan het kind in overleg met de leerkracht twee keer komen om te wennen. Meestal een morgen en een middag.

Informatie

Bij toelating van uw kind zult u worden geïnformeerd over de gang van zaken op school, in het bijzonder op welke wijze vorm wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Alle kinderen nemen verplicht deel aan de godsdienstlessen, het leren van bijbelliederen en het bijwonen van activiteiten en vieringen rond Christelijke feesten.