Overlay hero

Bestuur

Toezichthoudend Bestuur stelt zich voor

Het bestuur van de School met de Bijbel ‘De Kraats’ bestaat uit ouders die betrokken zijn op de school en die door de ledenvergadering zijn benoemd tot bestuurder. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op de gang van zaken binnen de school, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de huisvesting, de toekomst van de school en het vaststellen van de begroting en het schoolplan. Het toezichthoudend bestuur draagt de eindverantwoording voor het reilen en zeilen op school. De schooldirecteur is dagelijks bestuurder en gemandateerd voor alle zaken die bij het onderwijs horen.

Doel

 

De School met de Bijbel ‘De Kraats’ behoort tot de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Bennekom. De vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het belang van het Bijbels onderwijs in Bennekom. De grondslag van de vereniging is het Woord van God, de Bijbel, en de drie Formulieren van Enigheid. Het bestuur van onze school heeft tot taak de instandhouding van het doel en de grondslag van de vereniging te realiseren. Mocht u vragen hebben aan ons bestuur, neemt u dan contact op via bestuur@kraatsschool.nl. Het bestuur houdt graag contact met nieuwe en bestaande ouders. Hier stelt het bestuur zich voor.