Identiteit

Identiteit

Onze school is een School met de Bijbel. Dat betekent dat wij ons laten inspireren door de Bijbel als het Woord van God. We geloven, dat God ons leven leidt en daarom willen we Zijn Woord doel en zin van ons bestaan laten zijn. De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit. Concreet betekent dit dat we willen leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel als uitgangspunt nemen. Deze taak bestaat niet alleen uit het bijbrengen van Bijbelkennis, maar vooral ook uit het wijzen op de weg naar God en de verlossing door Jezus Christus, Zijn Zoon.

De school moet voor iedereen een veilige plaats zijn. Vanuit hier kunnen kinderen zich ontwikkelen en groeien in sociaal-emotionele ontwikkeling en ook in kennis en zelfstandigheid om te komen tot een eigen persoonlijkheid en een stevige basis om te leven in liefde tot God en de naaste. Gedurende de schooltijd wordt onze identiteit zichtbaar in het omgaan met elkaar, het hanteren van waarden en normen en het voorbeeld zijn voor de leerlingen.

Voor de leerlingen betekent dit heel praktisch dat we de dag openen en sluiten met gebed.

Iedere dag is er een dagopening. De leerkracht vertelt drie keer per week een Bijbelverhaal. Daarna wordt er in de groepen gesproken over wat dit te betekenen heeft voor het leven van iedere dag.

Wij leren christelijke liederen uit diverse bundels waaronder ook psalmen.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren