Overlay hero

MR / PR

Even voorstellen: de Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.  Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. De MR heeft instemmingsrecht over onder meer de hoofdlijnen van de begroting of over bijvoorbeeld een verbouwing van de school.

De oudergeleding van de MR probeert via verschillende wegen te achterhalen wat er leeft onder de ouders van kinderen op de Kraats. Zo is er vorig schooljaar een ouderpeiling verstuurd omtrent de schooltijden en de startdienst. Ook doen wij ons best om met regelmaat verschillende ouders te spreken over uiteenlopende onderwerpen. Wanneer u een vraag aan of suggestie voor de MR heeft, mag u ons altijd aanspreken. Vanwege de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om ouders te ontmoeten helaas beperkt. Dit neemt niet weg dat u ons altijd kan benaderen.  U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar: mr@kraatsschool.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Omdat wij momenteel via teams vergaderen is het nodig dat u (via bovenstaand mailadres) bij ons aangeeft dat u de vergadering wil bijwonen. Dan kunnen wij vooraf een TEAMS-uitnodiging versturen. In het Kraatsjournaal zullen de data van de MR-vergaderingen en berichten vanuit de MR worden geplaatst.