Overlay hero

Omgaan met elkaar

Groepsontwikkeling

We besteden veel aandacht aan het groepsgevoel. De eerste zes weken, ook wel de gouden weken genoemd, zijn erg belangrijk. Als leerlinge  zich veilig voelen en zich goed voelen in de groep komen ze tot leren en samenwerken. Door aandacht te besteden aan de groep als geheel en aan iedere kind persoonlijk, voelen leerlingen zich gezien. Zo hopen we pestgedrag te voorkomen.

Elk jaar maakt de groep alle fases van groepsvorming door. Het is belangrijk om deze fases te herkennen en erop in te spelen, zodat indien nodig het proces omgebogen kan worden tot een positief groepsklimaat.

De fases van groepsvorming zijn:

  • Forming: Dit is de verkenningsfase. Leerlingen leren elkaar (opnieuw) kennen. Ze proberen wat uit, verkennen de groep. De leerkracht zorgt voor veiligheid. Het maken van afspraken en procedures is belangrijk.
  • Storming: Dit is de conflictfase. Leerlingen worden geconfronteerd met groepsbelang en eigen belang. Ze leren feedback geven en ontvangen. Hiërarchie wordt bepaald, de leerkracht leert hoe de groep in elkaar zit en welke interventies nodig zijn.
  • Norming: In deze fase komen normen vast te staan. De leerkracht kan de groep bewust maken van gezamenlijke kracht.
  • Performing: De groep is klaar om te gaan werken. Ze kunnen elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen.

Van de leerkracht vraagt het vaardigheden om het proces te blijven te begeleiden.

Op onze school willen we met respect met elkaar omgaan. We leren de kinderen privacy en grenzen. Ook leren wij hen omgaan met sociale media.

Documenten

Hieronder wat documenten om hier meer over te lezen:

Als het niet goed gaat . . .

Voor meer informatie hierover, zie de volgende documenten: