Omgaan met elkaar

Op onze school willen we met respect met elkaar omgaan. We leren de kinderen meer over privacy en grenzen. Ook leren wij hen omgaan met sociale media.

protocol Sociale-media

Privacybeleid

Sociaal veiligheidsplan

Anti-pestprotocol

Burgerschap

Klachtenprocedure

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren