Overlay hero

Onze school

De School met de Bijbel ‘De Kraats’ biedt al 110 jaar uitstekend onderwijs vanuit een christelijke levenshouding. Dit betekent dat we ons laten inspireren door de Bijbel als het Woord van God. We geloven dat God ons leven leidt en daarom willen we Zijn Woord doel en zin van ons bestaan laten zijn. We maken onze identiteit concreet door te lezen uit de Bijbel en daarover te praten met elkaar en door veel aandacht te besteden aan de christelijke feestdagen.

Kernwaarden

 • We werken vanuit het Evangelie.
 • De Bijbel geeft richting aan ons hele leven.
 • Ieder kind mag er zijn en is uniek met eigen talenten en mogelijkheden.
 • Onze school biedt een veilige plaats voor iedereen.
 • Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid, respect en regelmaat.

Respect

In de dagelijkse omgang vinden we respect voor elkaar heel belangrijk. We zien elk kind als uniek schepsel van God en willen de aan ons toevertrouwde kinderen onderwijs bieden op hun eigen niveau. De intern begeleiders en onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Wat biedt de school nog meer

 • Een enthousiast team en betrokken ouders.
 • Leerkrachten die iedere leerling zien.
 • Een veilig pedagogisch klimaat waarin veel aandacht is voor het welbevinden binnen de groep.
 • Moderne onderwijsmethoden.
 • Een mooie, landelijke omgeving.
 • Een eigen gymzaal en deelname aan allerlei sporttoernooien.
 • Een kinderopvang met PSZ en BSO.

Ontdekken

We sluiten aan bij de ontwikkeling van elk kind door in de groepen lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dat. Kinderen die juist gebaat zijn bij meer uitdaging, mogen met minder instructie aan het werk en krijgen extra verdieping en verrijking.

’s Middags wordt er thematisch gewerkt. Er worden zoveel mogelijk vakken aan het thema gekoppeld. De lesstof wordt gedifferentieerd aangeboden. De 21-eeuwse vaardigheden worden  ingezet.

Integriteitscode

Download integriteitscode

Hoe zag onze school er in 1938 uit?

Wilt u weten hoe onze school er in 1938 uit zag? Klik hier.