Overlay hero

Praktische info

Carpoolen

Ouders maken afspraken om samen te rijden naar school.
Heel vaak gaat dit spontaan. Op school is een coördinator, voor meer informatie kunt u terecht bij de Verkeersgroep.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is gratis. De meeste extra activiteiten moeten door de school zelf betaald worden. Daarom wordt op onze school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wij sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten. Het bedrag is door de MR vastgesteld op € 37,50 per leerling voor dit cursusjaar. Van dit bedrag worden diverse kosten betaald: o.a.de presentjes rond de feestdagen, de sportactiviteiten zoals schoolkorfbal, avondvierdaagse, activiteiten Kraatsweken, enz.

Verkeersgroep instructie

Download Verkeersgroep instructie

Psalmenlijst

Psalmenlijst 2022-2023

Schoolkalender

De jaarkalender en de bijlage van de jaarkalender krijgt u zodra uw kind op school komt.

Schoolkalender 2022-2023

Schoolkalenderbijlage

Schoolkalenderbijlage 2022-2023

Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024

Zendingsprojecten

We organiseren 2 zendingsprojecten per jaar. Ook ondersteunen we financieel een kind via stichting ‘Woord en Daad’.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit telefonisch doorgeven. Wilt u dit doen voordat de school begint? Telefoon: 0318-430203

Natuurlijk mag u mailen. Dit kan rechtstreeks naar de leerkracht of via directie@kraatsschool.nl.