Overlay hero

Verlofformulier

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind kunnen aanvragen.

Deze zijn:

  • gewichtige omstandigheden
  • vervulling van plichten wegens godsdienst of levensbeschouwing

Gewichtige omstandigheden zijn :

  • doktersbezoek
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- en aanverwanten
  • huwelijks- of ambtsjubileum (12½, 25, 40 en 50 jarig jubileum)
  • ernstige ziekte van een familielid

U kunt verlof aanvragen door een verlofbrief met datum en reden in te leveren bij de directeur. Deze brief is ook te downloaden van de website.

Verlofaanvraagbrief