Verlofformulier

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind kunnen aanvragen.
Deze zijn:
– gewichtige omstandigheden
– vervulling van plichten wegens godsdienst of levensbeschouwing

Gewichtige omstandigheden zijn :
– doktersbezoek
– verhuizing
– huwelijk van bloed- en aanverwanten
– huwelijks- of ambtsjubileum (12½, 25, 40 en 50 jarig jubilea)
– ernstige ziekte van een familielid

U kunt verlof aanvragen door een verlofbrief met datum en reden in te leveren bij de directeur. Deze brief is ook te downloaden van de website.

» Verlofaanvraagbrief

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren